Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

36411256
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bôrická cesta 107,  010 23 Žilina
Žilina
01.05.2003
07.09.2006
Akciová spoločnosť
Zber, úprava a dodávka ostatnej vody
Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
Verejné nefinančné korporácie
Štátne
1000-1999 zamestnancov

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.